Gå til hovedinnhold

36 % av jødiske israelere ønsker apartheid

Jerusalem Post melder at det i en undersøkelse fremgår at 61 % av jødiske israelere ønsker en tostatsløsning. Imidlertid mener 57 % at det er opp til Israel selv å bestemme grensene til den palestinske staten. Vi registrerer at Israels utenrikspolitiske unilateralisme reflekteres godt i befolkningen.

Mer interessant er det at hele 23 % sier at de ønsker en enstatsløsning bestående av nåværende israelsk og palestinsk territorium, men der den palestinske befolkningen ikke gis fulle borgerrettigheter.  Videre sier 13 % at de ønsker at situasjonen bør fortsette å være som den er idag.

I det første tilfellet sier altså en fjerdedel at de ønsker en stat med førsterangs og annenrangs borgere, der etnisk bakgrunn skal være kriteriet for om man får fulle borgerrettigheter. Dette kan ikke kalles annet enn rasisme. Fra historien kjenner vi til flere land som har diskriminert sine borgere på denne måten, men få vil idag åpent gi til kjenne at de støtter et slikt syn. Men Israel er ikke helt som andre land.

I det andre tilfellet ønsker man en videreføring av dagens situasjon, som innebærer at Israel har de facto kontroll over de palestinske områdene uten at befolkningen der har innflytelse på politikken i Israel, i motsetning til de jødiske bosetterne som også bor på okkupert territorium. Også her er det snakk om førsterangs og annenrangs borgere, selv om det ikke de jure er snakk om borgere i èn stat.

Vi husker videre at Sør-Afrikas myndigheter i apartheidtiden legitimerte sin diskriminering av landets svarte befolkning ved å vise til at disse bodde i bantustans og dermed ikke var borgere i Sør-Afikarepublikken.

Vi ser altså at 36 % av israels jødiske befolkning ønsker at en form for apartheid skal være et styrende prinsipp i et fremtidig Israel. Dette er ikke overraskende. Staten Israels statsbærende ideologi, sionismen, er i sin nåværende form så gjennomsyret av rasisme at apartheid er en forutsetning for at staten skal kunne fortsette å bestå som jødisk stat.

Avslutningsvis må det nevnes at utvalget i denne undersøkelsen kun er på 500. Utvalgets representativitet skal jeg heller ikke uttale meg for skråsikkert om.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av