Gå til hovedinnhold

36 % av jødiske israelere ønsker apartheid

Jerusalem Post melder at det i en undersøkelse fremgår at 61 % av jødiske israelere ønsker en tostatsløsning. Imidlertid mener 57 % at det er opp til Israel selv å bestemme grensene til den palestinske staten. Vi registrerer at Israels utenrikspolitiske unilateralisme reflekteres godt i befolkningen.

Mer interessant er det at hele 23 % sier at de ønsker en enstatsløsning bestående av nåværende israelsk og palestinsk territorium, men der den palestinske befolkningen ikke gis fulle borgerrettigheter.  Videre sier 13 % at de ønsker at situasjonen bør fortsette å være som den er idag.

I det første tilfellet sier altså en fjerdedel at de ønsker en stat med førsterangs og annenrangs borgere, der etnisk bakgrunn skal være kriteriet for om man får fulle borgerrettigheter. Dette kan ikke kalles annet enn rasisme. Fra historien kjenner vi til flere land som har diskriminert sine borgere på denne måten, men få vil idag åpent gi til kjenne at de støtter et slikt syn. Men Israel er ikke helt som andre land.

I det andre tilfellet ønsker man en videreføring av dagens situasjon, som innebærer at Israel har de facto kontroll over de palestinske områdene uten at befolkningen der har innflytelse på politikken i Israel, i motsetning til de jødiske bosetterne som også bor på okkupert territorium. Også her er det snakk om førsterangs og annenrangs borgere, selv om det ikke de jure er snakk om borgere i èn stat.

Vi husker videre at Sør-Afrikas myndigheter i apartheidtiden legitimerte sin diskriminering av landets svarte befolkning ved å vise til at disse bodde i bantustans og dermed ikke var borgere i Sør-Afikarepublikken.

Vi ser altså at 36 % av israels jødiske befolkning ønsker at en form for apartheid skal være et styrende prinsipp i et fremtidig Israel. Dette er ikke overraskende. Staten Israels statsbærende ideologi, sionismen, er i sin nåværende form så gjennomsyret av rasisme at apartheid er en forutsetning for at staten skal kunne fortsette å bestå som jødisk stat.

Avslutningsvis må det nevnes at utvalget i denne undersøkelsen kun er på 500. Utvalgets representativitet skal jeg heller ikke uttale meg for skråsikkert om.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et