Gå til hovedinnhold

Stalins død


Nå har jeg akkurat lest Fabien Nury og Thierry Robins fabelaktige tegneserie The Death of Stalin (La mort de Staline). Den kommer jeg nesten helt sikkert til å skrive en bloggpost om en av de nærmeste dagene, men her vil jeg presentere nekrologen som stod på trykk på lederplass i Friheten, Norges Kommunistiske Partis dagsavis den 7. mars 1953, dagen da avisen kunngjorde for det norske folk at lederen for den kommunistiske verdensbevegelse hadde gått ut av tiden:


VED STALINS DØD

Stalin er død. Vår tids største statsmann, sovjetfolkets avholdte leder, den internasjonale arbeiderklasses og alle undertrykte og fredselskende menneskers talsmann og inspirator er borte.

Det er et sorgens budskap ikke alene for sovjetfolket, men for alle som kjemper for fred og frihet i verden, for alle som kjemper for et sosialistisk samfunn, hvor det ene menneskes utbytting av det annet er brakt til avslutning og som kan sikre varig fred og framgang for alle.

Stalins bortgang er et dypt og smertelig tap. Gjennom et helt liv har han stått framst i menneskehetens frigjøringskamp. Fra sin tidligste ungdom var han en kjemper i den revolusjonære bevegelse i Russland og var med å reise det bolsjevikiske parti. Gjennom fengsel og forvisning ble han stålsatt i denne kampen, som i marxismen hadde sitt faste og trygge grunnlag som en rettleiing til handling.

Sammen med Lenin organiserte han den seierrike oktoberrevolusjonen, som åpnet et nytt blad i menneskehetens historie. Ved Lenins død ble det Stalins oppgave å stå i spissen for den videre kamp, for å befeste sovjetmakten og virkeliggjøre sosialismen. Det verk som sovjetfolket har skapt under ledelse av Sovjetunionens kommunistiske parti med Stalin i spissen vil for alltid stå som et skille i historien. Det viser veien fram for menneskeheten i alle land og over hele jorden.

Stalins storhet består i hans evne - i likhet med Lenin - til å knytte marxismen - den revolusjonære teori - sammen med med de praktiske oppgaver. Han har videreutviklet den marxistisk-leninistiske teori. Det som har gjort Sovjetunionens kommunistiske parti så sterkt og uovervinnelig er nettopp at det i hele sin virksomhet er leder av Marx-Engels-Lenin-Stalins lære, at dets politikk til enhver tid har bygget på vitenskapen om lovene for samfunnets utvikling. I kampen for det - mot alle forvrengninger og mot opportunister av alle avskygninger - har Stalin spilt en avgjørende rolle. Stalins teoretiske arbeider vil få verdenshistorisk betydning. Han har gjennom disse gitt perspektivene i folkenes kamp over hele jordkloden mot imperialisme, krig og undertrykkelse, for fred, demokrati og sosialisme.

Stalins død betyr tapet av en genial tenker, en varmhjertet menneskevenn, en uforlignelig fører for sitt folk, for den internasjonale arbeiderklasse, for hele menneskeheten og en statsmann som raker høyt over alle aldre i vår tid.

Men hans verk vil leve. Det er millionmassenes bevisste skapende arbeid og kamp som vil føre til kommunismens fullstendige seier. Den fakkel som er tent av Stalin og som belyser veien veien som må følges vil aldri slokne. Lenins og Stalins parti vil leve. Dets grunnlag er klart og sikkert nettopp takket være at Stalin har sveiset det sammen til en enhet i tanke og vilje, teori og handling.

Friheten, 7. mars 1953

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Würmstuggu avslører: Vi trollet nyhetsbildet

  Den observante Würmstuggu -leser har nok fått med seg at vi ved enkelte anledninger har prøvd oss på den humoristiske genren «satire» i det siste. Vi innrømmer gjerne at vi har har latt oss inspirere av komikeren Andrew Doyles hyperwoke figur «Titania McGrath» . «Titania» var i utgangspunktet en parodikonto på Twitter, men har etterhvert også blitt spaltist i diverse publikasjoner, særlig Spike , og har dessuten gitt ut et par bøker.  Vi hadde også lyst til å lage figurer som kunne oppfattes som virkelige personer og levde et eget liv utenfor Würmstuggus spalter. Den siste tiden tiden har det pågått en debatt om fenomenet kanselleringskultur, altså forsøk på å frata folk jobben basert på meninger de gir uttrykk for. Dette er noe vi i redaksjonen har opplevd selv. Vi har lagt merke til at folk som støtter slike kanselleringsforsøk, vanligvis ut fra et «woke» venstreradikalt ståsted, som regel benekter at slikt finner sted, i hvert fall her i Norge. Derfor tenkte vi at dette kunne dan

Fra Würmstuggus postkasse: Om språket, historien og Instagram-antirasismen

  Vi har mottatt et brev fra en av våre lesere: Kjære Würmstuggu Jeg er en pensioneret Skolemand der undres: Hvad er Eders Syn paa den moderne antirasistiske Bevægelse slik den har manifestert sig i den offentlige Debat de senere Aar? Er I paa Parti med Fremtiden, eller tilhører I det socio-økonomiske Bundfald der kaldes «hvite, privilegerte Gubber»? De der bad Mig skrive dette Brev, opplyste Mig om at I tidvis publiserer meget avancered Stof der vanskeligt laar sig processere af unge Sind samt Sindene til eldre Borgere der plages af noget der visstnok kaldes «intellektuell Ladskab». Kan De venligst give Mig et svar paa dette? Med venlig hilsen «Pensioneret Skolemand» Redaktør Dalberg svarer: Jamal Sheik fikk mye oppmerksomhet for et års tid siden da han via sin Instagram-konto « rasisme_i_norge » kritiserte TV Norges fjernsynsserie « Nissene over skog og hei » for å ha med en «rasistisk» figur, Espen Eckbo s «Ernst Øystein», og sågar klarte å få strømmetjenesten D-Play til å av