Gå til hovedinnhold

Stalins død


Nå har jeg akkurat lest Fabien Nury og Thierry Robins fabelaktige tegneserie The Death of Stalin (La mort de Staline). Den kommer jeg nesten helt sikkert til å skrive en bloggpost om en av de nærmeste dagene, men her vil jeg presentere nekrologen som stod på trykk på lederplass i Friheten, Norges Kommunistiske Partis dagsavis den 7. mars 1953, dagen da avisen kunngjorde for det norske folk at lederen for den kommunistiske verdensbevegelse hadde gått ut av tiden:


VED STALINS DØD

Stalin er død. Vår tids største statsmann, sovjetfolkets avholdte leder, den internasjonale arbeiderklasses og alle undertrykte og fredselskende menneskers talsmann og inspirator er borte.

Det er et sorgens budskap ikke alene for sovjetfolket, men for alle som kjemper for fred og frihet i verden, for alle som kjemper for et sosialistisk samfunn, hvor det ene menneskes utbytting av det annet er brakt til avslutning og som kan sikre varig fred og framgang for alle.

Stalins bortgang er et dypt og smertelig tap. Gjennom et helt liv har han stått framst i menneskehetens frigjøringskamp. Fra sin tidligste ungdom var han en kjemper i den revolusjonære bevegelse i Russland og var med å reise det bolsjevikiske parti. Gjennom fengsel og forvisning ble han stålsatt i denne kampen, som i marxismen hadde sitt faste og trygge grunnlag som en rettleiing til handling.

Sammen med Lenin organiserte han den seierrike oktoberrevolusjonen, som åpnet et nytt blad i menneskehetens historie. Ved Lenins død ble det Stalins oppgave å stå i spissen for den videre kamp, for å befeste sovjetmakten og virkeliggjøre sosialismen. Det verk som sovjetfolket har skapt under ledelse av Sovjetunionens kommunistiske parti med Stalin i spissen vil for alltid stå som et skille i historien. Det viser veien fram for menneskeheten i alle land og over hele jorden.

Stalins storhet består i hans evne - i likhet med Lenin - til å knytte marxismen - den revolusjonære teori - sammen med med de praktiske oppgaver. Han har videreutviklet den marxistisk-leninistiske teori. Det som har gjort Sovjetunionens kommunistiske parti så sterkt og uovervinnelig er nettopp at det i hele sin virksomhet er leder av Marx-Engels-Lenin-Stalins lære, at dets politikk til enhver tid har bygget på vitenskapen om lovene for samfunnets utvikling. I kampen for det - mot alle forvrengninger og mot opportunister av alle avskygninger - har Stalin spilt en avgjørende rolle. Stalins teoretiske arbeider vil få verdenshistorisk betydning. Han har gjennom disse gitt perspektivene i folkenes kamp over hele jordkloden mot imperialisme, krig og undertrykkelse, for fred, demokrati og sosialisme.

Stalins død betyr tapet av en genial tenker, en varmhjertet menneskevenn, en uforlignelig fører for sitt folk, for den internasjonale arbeiderklasse, for hele menneskeheten og en statsmann som raker høyt over alle aldre i vår tid.

Men hans verk vil leve. Det er millionmassenes bevisste skapende arbeid og kamp som vil føre til kommunismens fullstendige seier. Den fakkel som er tent av Stalin og som belyser veien veien som må følges vil aldri slokne. Lenins og Stalins parti vil leve. Dets grunnlag er klart og sikkert nettopp takket være at Stalin har sveiset det sammen til en enhet i tanke og vilje, teori og handling.

Friheten, 7. mars 1953

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et