Gå til hovedinnhold

Israel-vennenes hat

Conrad Myrland og hans organisasjon Med Israel for fred har jeg omtalt flere ganger før på denne bloggen. Denne gjengen, som selv hevder å arbeide for "å skape større sympati for Israel og det jødiske folk gjennom saklig og allsidig informasjonsarbeid", er som kjent i bunn og grunn en propagandaorganisasjon og i praksis et talerør for den israelske høyresiden, med alt hva det innebærer av forsvar av okkupasjon, rasistisk lovverk og militær aggresjon. MIFF hevder å være religiøst nøytrale og partipolitisk uavhengige, men det er ingen hemmelighet at medlemsmassen for en stor del består av apokalyptisk orienterte kristensionister som hører til langt ute på høyresiden. 

Hvis man følger med på organisasjonens Facebook-gruppe "Nordmenn som støtter Israel", vil man uunngåelig treffe på en mengde utsagn fra medlemmer og andre sympatisører som vitner om en generell mangel på moralsk anstendighet og rasjonell forståelse av politiske og historiske forhold. Kort sagt, her syder det over av rasistisk hatretorikk, antimuslimsk konspirasjonstenkning av "Eurabia"-typen og kristenfundamentalistisk tankegods, samt god, gammeldags personhets, selvfølgelig.

Det er neppe en overdrivelse å hevde at brorparten av medlemmene i denne gruppen baserer sin Israel-støtte på en kristen endetidsforståelse, der den israelske staten oppfattes som et ledd i Guds plan frem mot Dommedag. Med en slik apokalyptisk forståelse av konflikten er det ikke rart at moralen relativiseres og grensene for anstendig oppførsel forskyves, på samme måte som vi ser det i "politiske religioner" som kommunisme og nasjonalsosialisme. 

Tirsdag 11. august ble det delt en post med en screenshot av Palestinakomiteens Facebook-oppdatering om sin stand på AUFs sommerleir på Utøya, den første siden massakren 22. juli 2011, med kommentaren "ufattelig.........". 


Dette avstedkom en rekke kommentarer der gjennomgangstema var at AUF er en nazilignende organisasjon, og at AUF kan takke seg selv (eller Gud) for Anders Behring Breiviks terrorangrep. Her er noen eksempler:

"AUF-ungdommen som nå har lagt seg på den linjen å boikotte og fordømme Isrrael nord og ned, bør i det minste lære den leksen at en hver boikott av Israel og jøder kommer tilbake som en boomerang på dem selv."

"den som velsigner Israel skal bli velsignet og den som forbanner Israel skal bli forbandet og vi så alle hvordan det gikk på Utøya"

"De får straffen sin før eller siden... De som er mot Israel"

"Det er mange likheter mellom dem [AUF] og NS sitt ungdomsparti som var under krigen".

"har det blitt en nazi leier.!!"

"Arbeiderparti ungdom på sitt beste! Dette er våre fremtidige politiker!!!! Dette er representanter for Arbeiderpartiet! Under andre verdenskrig var det Hitler jugend det het!!!!

"forkastelig, Terror øya viser sitt sanne ansikt igjen og igjen."

"Ja de smilte i nazipartiet også når de stolt viste frem sin ondskap."

"Forferdelig at de starter hjernevaskinga på Utøya, der de fleste er barn,tenåringer. ... De er skammelig. Ikke noe rart det er et jødehat i Norge."

"Har dere ikke lært nok av 22. juli???? Utrolig..."

Pluss denne her: 

(Artikkelen handler om en såkalt "22. juli-profeti" der terrorangrepet forstås som en straff fra Gud.)

I skrivende stund (17. august) har ingen av Facebook-gruppens moderatorer slettet noen av kommentarene. Man må vel bare anta at de ikke finner dem problematiske. Breivik er jo tross alt Israel-venn selv.

Kommentarer

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et