Gå til hovedinnhold

Den kristensionistiske antisemittismen


Nok en gang har Israel valgt å markere sin militære overlegenhet ved å bombe Gaza. Og nok en gang har Israels norske heiagjeng, en salig blanding av FrP'ere, høyreradikale og kristenfundamentalister, gjort hva de kan for å bekjentgjøre sin blinde støtte til Israel og stemple enhver som er kritisk til den sionistiske statens fremferd i de okkuperte områdene, som antisemitter. 

Man kan si litt av hvert om disse pro-sionistiske miljøene, men noen utpreget akademisk, eller skal man si empirisk, tilnærming til Midtøsten-konflikten kan de ikke beskyldes for å ha. Begrepsforståelse og historiske kunnskaper er generell mangelvare, og etisk refleksjon er tydeligvis heller ikke noe som står særlig høyt i kurs i denne leiren. Dessuten skal man som kjent være forsiktig med å kaste stein når man sitter i glasshus.

Jan Hanvold er predikant, selvutnevnt apostel(!) og direktør for den kristenfundamentalistiske fjernsynskanalen TV Visjon Norge. Han er også en varm forsvarer av Israel, og baserer i stor grad sine utenrikspolitiske synspunkter på bibelske profetier, især en eiendommelig lesning av Johannes' Åpenbaring som er utbredt i karismatiske og fundamentalistiske miljøer. Kort sagt mener Hanvold at Åpenbaringsboken gir en direkte beskrivelse av internasjonale politiske forhold idag, og særlig det som skjer i Midtøsten. De grumsete holdningene han gir uttrykk for overfor arabere, og palestinere i særdeleshet velger jeg å forbigå i stillhet.

Hanvold ser på opprettelsen av staten Israel som en oppfyllelse av bibelske endetidsprofetier. En av profetiene som må opfylles før Jesus kommer igjen, er at alle verdens jøder må "vende tilbake" til Israel (der noen skal komme til tro på Kristus, men de aller fleste skal utryddes. Men det er ikke noe jeg skal gå nærmere inn på her.). Sionismen og staten Israel sees altså på som ledd i Guds Plan og er således noe som må støttes av alle rettroende kristne. Dette innebærer et dypt problematisk syn på det jødiske folk, og en omfavnelse av antisemittismen som positiv kraft i verdenshistorien, all den tid sionismen er en direkte konsekvens av denne.

I en tekst han skrev på sin Facebook-side 15. juli i år, legger Hanvold ut om hvordan hver eneste av Israels kriger har vært til velsignelse for kristendommen og utløst vekkelser, både i Europa, USA og Israel(!):

 "Når det skjer noe i Israel, er dette også et tegn på en ny vekkelses bølge ifra himmelen" (sic). 

Når det gjelder sommerens krig mot Gaza, er denne intet unntak: 

"Så denne krigen vi idag er vitne til, vil igjen utløse vekkelse, å en ny bølge av herlighet er på vei" (sic). 

Men vi skal se at denne "herligheten" som denne krigen skal utløse, ikke bare består av vekkelser, men også av jødehat.

Fra tid til annen uttrykkes det bekymring for at Israels destruktive adferd kan vekke jødefiendtlige holdninger. Her må det påpekes at etter undertegnedes oppfatning, forutsetter dette en allerede latent antisemittisk holdning hos dem det måtte gjelde. For Hanvold er imidlertid en slik holdningsendring i antisemittisk retning bare en positiv utvikling i den guddommelige planen. 

"Det neste som vil skje er jo at de amerikanske jødene skal hjem. Noe som ikke vil skje før jødehatet vokser i USA. Noe som kan skje gjennom denne krigen." 

Vi merker oss at jødene skal "hjem". Hanvold oppfatter dem altså som et fremmedelement i sine hjemland, en oppfatning han deler med jødehatere over hele verden.

De apokalyptiske visjonene folk som Hanvold har for jødene, er i seg selv dypt problematiske, og når man i klartekst ønsker jødehatet velkommen, har man plassert seg ettertrykkelig i antisemittenes rekker. Dessverre er han langt fra alene med disse holdningene blant Israels norske "venner".

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et