Gå til hovedinnhold

Gratulerer, EU!


Endelig har Den europeiske union mottatt Nobels fredspris. Det var på tide. Internasjonalt samarbeid er fredsskapende. Og fredsbevarende. Få ting har vært så destabiliserende for sikkerheten i Europa som rivaliseringen mellom Tyskland og Frankrike.

Mens Frankrike var den viktigste kilde til ufred på det europeiske kontinent fra revolusjonen og frem til Napoleons endelige nederlag i 1815, var det fra 1860-årene av Preussen og senere det forenede Tyskland under Bismarcks ledelse som antok rollen som Europas mest aggressive stormakt. Perioden etter 1871 var preget av opprustning, imperialisme og en skjør fred som i grunnen ikke var annet enn de europeiske stormaktene som holdt hverandre i sjakk militært og diplomatisk. I 1914 brøt helvete løs, og kontinentet ble kastet ut i en storkrig verden aldri hadde sett maken til. 21 år etter at første verdenskrig tok slutt, og som en direkte konsekvens av måten dette skjedde på, ble kontinentet nok en gang åsted for en storkrig - denne gangen av rent apokalyptiske dimensjoner.

Men etter annen verdenskrig hadde verdenssamfunnet trukket lærdommer av forrige krig. Nå innså man at man ikke hadde annet valg enn å samarbeide for å hindre en ny krig . Hvis en skulle klare å unngå krig, måtte en oppgi aksiomet om nasjonal suverenitet i de mellomstatlige forhold. Man måtte være villig til å ofre noe av denne suvereniteteten, og heller søke nærmere handelsmessige forbindelser for å oppnå varig fred. Økonomisk samarbeid skulle vise seg ikke bare å være nøkkelen til fred, men også forutsetningen for en økonomisk vekst Europa aldri hadde sett maken til.

Kjernelandene i det europeiske økonomiske fellesskapet- BeNeLux, Frankrike og (Vest-) Tyskland fikk etterhvert selskap av de fleste vesteuropeiske land, de forhenværende diktaturene Spania, Portugal og Hellas og, etter sosialismens sammenbrudd, også de fleste østeuropeiske land. En forutsetning for medlemskap er at landet er demokratisk. det er slett ikke sikkert at disse hadde forblitt demokratier om de ikke hadde vært for de forpliktelser EF-medlemsskap fører med seg.

Her hjemme på berget har det norske folk to ganger stemt nei til medlemsskap i EF/EU. Dette kan i stor grad sies å være et resultat av den oljepenger og en særegen nasjonalisme over hele den politiske høyre-venstreaksen. Både agrarnasjonalistene i Senterpartiet, de nasjonale sosialistene i Sosialistisk Venstreparti og nasjonalistisk orienterte kraftsosialister i Arbeiderpartiet har vært standhaftige motstandere av norsk medlemsskap, et standpunkt de ellers i Europa i hovedssak deler med nasjonalister av den mer høyreekstreme varianten. For å parafrasere Bjørnstjerne Bjørnson: "Skitt i Europa, leve Norge".

Gratulerer, EU!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et