Gå til hovedinnhold

Pål Steigans argumentasjonsteknikkI et innlegg i Dagbladet 15. februar svarer Pål SteiganJohn O. Egelands artikkel om norsk venstreekstremisme generelt og AKP (m-l) spesielt. Egelands artikkel ledsages av det velkjente bildet fra AKPs glansdager, der Steigan og Sigurd Allern sitter under en billedrekke av kommunismens store helter Lenin, Stalin og Mao.

Steigan, som ellers ikke er kjent for å ta avstand fra sin politiske fortid, tar "sjølkritikk" for de "ekstreme" brillene og vesten han har på seg på fotografiet, men er selvsagt ikke enig i at et parti som hyller noen av det 20. århundrets verste massemordere kan kalles ekstremt.
Lenger enn dette går ikke Steigan i å svare på Egelands påstander. I stedet erklærer han at "det er kapitalismen som er ekstrem". Kapitalismen, som Egeland forøvrig aldri nevner i sin artikkel, er nemlig roten til alt som er ondt i verden. Den skaper krig, arbeidsledighet og fattigdom, ja det er meget mulig at den vil bane veien for fascismens gjenkomst i Europa. 
Ikke med et ord svarer Steigan på Egelands ankepunkter mot m-l-bevegelsen: at den gikk imot de menneskerettslige, demokratiske og rettsstatlige prinsipper som det norske politiske systemet hviler på, og at den forsvarte bloddryppende diktatorer som Stalin, Mao og Pol Pot.


Når Steigan velger å la være å imøtegå det reelle innholdet i Egelands artikkel, følger han en argumentasjonsstrategi som er typisk for politiske ekstremister. Å forsvare kommunistiske folkemordere er idag en tapt sak. De fleste med et minimum av interesse for historie vet idag at ingen av Steigans politiske helter stod noe som helst tilbake for Hitler hva gjelder blodsutgytelser. Derfor lar man det som blir sagt om Stalin og kommunismens forbrytelser stå uimotsagt, og velger heller å kaste skytset mot "kapitalismen" og USAs mange ugjerninger. 

På samme måte er det sjelden man idag ser høyreekstremister ta seg bryet med å benekte de historiske kjennsgjerningene rundt Hitlers folkemord. Man nøyer seg heller med å slå fast at Stalin var enda verre og begynte langt tidligere med sine massemyrderier. Da kan også de mer brutale sidene ved det nasjonalsosialistiske regimet forsvares. En tredje gruppe av ekstremister som argumenterer på denne måten er de såkalte Israel-venner.


Hensikten er selvsagt å relativisere og på den måten legitimere vold som politisk virkemiddel. Heldigvis har ikke Pål Steigan oppnådd noe politisk i Norge, men han fikk i hvert fall møtt noen av sine helter.Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hatpropaganda i skolebibliotekene

  Vi har mottatt et foruroligende brev fra en av våre lesere. Vi publiserer det i uavkortet form.  Kjære Würmstuggu Jeg er en kjærlig forelder til en 15-åring som går på ungdomsskolen. Her om dagen kom hen hjem og fortalte noe som rystet vår lille familie langt inn i ryggmargen. Dette hendte mens klassen var på biblioteket for å finne en bok å lese. Mens vår unge skoleelev gikk der mellom bokhyllene på jakt etter lesestoff, fikk hen øye på noen bøker hen har hørt meget om, men aldri lest. (Vi er påpasselige med å gi hen egnet litteratur med gode verdier.) Der stod nemlig «Harry Potter»-bøkene av J.K. Rowling i all sin fargerike, forlokkende prakt. Her må noen ha sovet i timen, tenkte vi, for ingen som følger med i nyhetsbildet kan vel ha unngått å få med seg at Rowling er en moderne hatprofet som sprer sin giftige transfobiske propaganda ikke bare på «sosiale medier», men også gjennom disse tilsynelatende harmløse barnebøkene og de filmene de er basert på. Da vårt barn konfronterte bib

Rasehets i NRK

  En ting mange ikke er klar over, er at japanske gameshow av den særegne typen som nylig ble parodiert på NRK, har dype røtter i japansk tradisjon. De eldste variantene av denne underholdningsformen kan dateres helt tilbake til 700-tallet, og mye tyder på at de er enda eldre enn det.  Disse gameshowene utgjør en inngrodd del av den japanske kulturen og spiller en grunnleggende rolle for enhver japaners identitet og selvforståelse. Og dette gjelder ikke bare japanere. Japans enorme påvirkning på andre østasiatiske kulturer gjennom århundrene har ført til at det japanske gameshowet også med tiden har blitt en del av folkesjelen i land som Korea, Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand og Mongolia, medregnet disse nasjonenes diasporaer på andre kontinenter og ellers alle som har en eller annen genetisk forbindelse til disse folkene. Derfor er det beklagelig at NRK har tillatt seg å angripe denne essensielle delen av den østasiatiske raseånd på denne måten.  Würmstuggu berømmer derfor at

"Palestinerne burde vært utryddet fra jorden."

Den islamkritiske og proisraelske propagandaorganisasjonen Med Israel For Fred har en aktiv tilstedeværelse på Facebook. På organisasjonens Facebook-side og i gruppen " Nordmenn som støtter Israel " foregår det daglig livlig debatt om aktuelle temaer som opptar norske israelvenner: bibelske profetier om endetiden, muligheten for et renraset stor-Israel, Arbeiderpartiets bånd til nazismen og islam, nyhetsmedienes store antisemittiske/sosialistiske konspirasjon og fremfor alt - hvorvidt det eksisterer palestinere, og om disse menneskene har livets rett.  De fleste har vel etterhvert fått med seg at Facebook-kommentarer regnes som offentlige ytringer, og at dette medfører et redaksjonelt ansvar. Daglig leder Conrad Myrland og hans moderatorer har et svært avslappet forhold til dette. Det skal svært mye til før rasistiske kommentarer blir fjernet. Kanskje ikke så rart egentlig, i og med at organisasjonen ser på det som sin hovedoppgave å forsvare politikken til et